Uusimad aruanded näitavad muret tekitavat tendentsi õpetajate lahkumise määra kasvust ja paljastavad, et koolid seisavad silmitsi suurte väljakutsetega. Küsimus ei ole pelgalt palganumbrites, vaid ka töötingimustes. Palk on aga paratamatult kõige keskmes - see peab märkimisväärselt tõusma, leevendamaks õpetajate ületöötamist ja läbipõlemist ning parandamaks õppekvaliteeti.