Teie poole pöörduvad meeleheite sügavikust tavalised Eesti Vabariigi kodanikud, Metsküla Algkooli õpilaste pered, kes on riigi poolt jäetud üksi olukorda, milles peame oma lapsi võimu kuritarvitamise eest kaitstes igapäevaselt taluma sellesama riigi kiusu. Et seda kiusu teostab meie peal kohalik omavalitsus, on tavalise inimese jaoks väike detail, sest tavakodaniku jaoks on see kõik üks riik, mis on viimase aasta jooksul sundinud meid – seadusekuulekaid, makse maksvaid, oma kohustusi riigi eest täitvaid lapsevanemaid – enneolematusse olukorda.