Saan näiteks tuua loo alusharidusest. Üks väga lugupeetud tasuline erahoid (jätan maineküsimuse tõttu nime märkimata) küsis üüratut kohatasu, kuid tuli välja, et see ei peegeldunud kuidagi õpetajate palgas. Vastupidi, õpetajad said samaväärset või ehk isegi väiksemat palka kui nende kolleegid munitsipaallasteaaias.

Ehk et kasumiahned omanikud pistsid suured summad oma taskusse ning lastele kalliks saanud õpetajad lahkusid, sest palk ei olnud enam konkurentsivõimeline.