Õpetajatel oli igati õigus streikida ja püüda sel moel palgaläbirääkimiste kulgu survestada. Streigiõigus on inimeste üks põhiõigusi. Võrdluses paljude teiste riikidega toimub Eestis streike haruharva, samuti on siinsed ametiühingud kasutanud reeglina seda õigust mõistlikult, et mitte öelda tagasihoidlikult.

Töökad ja kannatlikud eestlased kergekäeliselt streikima ei hakka, nagu nad ei kibele ka ametiühingutesse astuma. Seda kummastavam oli haridus-ja teadusministeeriumi tegevus, kes saatis hoiatusstreigi ärahoidmiseks koolidesse kirja, kus manitseti õpetajaid ja väideti ekslikult, et streikimine on ebaseaduslik. Sisuliselt oli tegu ähvarduskirjaga.