Kui mina oleksin õpetaja, tuleksin ka tänavale ja avaldaksin nördimust, et poliitikud ei täida antud lubadusi. Haridusminister lubas ju veel septembris õpetajate palga alammäära tõusu 8%! Miks siis on järgmise aasta eelarves nähtud ette alammäära tõus vaid 1,7%?

Kui ma oleksin haridusminister, siis ma vabandaks õpetajatele liiga suurte ootuste tekitamise pärast, aga meenutaks, et valitsus eraldas 24 miljonit õpetajate palgatõusuks, mistõttu tõuseb õpetajate palgafond järgmisel aastal 4,3%. Teoks tehakse see, mida koolirahvas eelmistel aastatel nii väga palus, et koolide käsutuses olev diferentseerimisfond oleks 20% alampalga maksmiseks eraldatud rahast (praeguse 17% asemel), mille arvelt koolijuht saab maksta lisatasusid klassijuhatamise ja muude täiendavate ülesannete eest.

Kui ma oleksin rahandusminister või peaminister, siis ma annaks haridusministrile võimaluse haridus- ja teadusministeeriumi sisemiste reservide arvelt tõsta järgmisel aastal õpetajate palgafondi 8% peale ja pakuks tuge koolivõrgu reformi ettevalmistamisel, et ümberkorralduste kaudu leida järgmistel aastatel rohkem raha õpetajate palgatõusuks.