Kui abielu sõlmimisel abikaasad varalist suhet ei vali, kohaldatakse nende abieluvarale vaikimisi varaühisuse režiimi. Inimkeeli tähendab see seda, et abielu kestel omandatud vara loetakse paari ühisvaraks. Varasuhet saab muuta või kohandada ka abielu kestel, sõlmides selleks abieluvaralepingu. Abieluvaralepinguga saab lõpetada või muuta abikaasade poolt varasemalt valitud varasuhte ning kehtestada uus varasuhe.