Seetõttu tasub teada ning teadvustada, kuidas kohanimed tekivad. Kui osata lugeda, avaneb teeäärsetelt siltidelt või Google Mapsist nähtavatest nimedest sissevaade sügavale Eesti ajalukku. Kohanimed võivad anda teinekord infot, millest kroonikad või arheoloogilised leiud vaikivad – ning sageli täiendab kohanimede ja muude ajalooallikate teave teineteist, rikastades meie arusaama Eesti minevikust.