See ei ole õhust võetud küsimus. Vastutus võib tekkida ettevõttel streigist mõjutatud kohustuse täitmata jätmise tõttu. Samuti võib kahju hüvitamise kohustus tekkida ebaseadusliku streigi korraldajal. Ka sellised õppetunnid on kohtulahendites kirjeldatud.