Ent sorteerimise süsteem on inimeste jaoks ebamugav ja segane. Ja pole ka selgust, kelle õlule peaks olukorra lahendamine jääma. Tunnen iga kord ahastust, kui prügi välja viies – mis on kõik kenasti sorteeritud – selgub, et naabritel on sorteerimisest kama kaks. Lõpuks on kliimaministeerium välja tulnud ettepanekutega, mis teevad prügi sorteerimise inimestele lihtsamaks ning rakendavad ettevõtetele õiglasemat „saastaja maksab“ põhimõtet – vaja on süsteemset muutust.