Võtame näiteks Pihlakodu. Kõige odavam võimalik koht ehk koht kaheses toas maksab seal 1970 eurot kuus. Koha eest üheses toas küsitakse 2570 eurot. Sel aastal juba oli üks hinnatõus ja siis sai väiksema abivajadusega inimene koha kahe inimese tuppa 1550 euroga. Nüüd aga otsustas Pihlakodu AS-i juhatus kaotada abivajaduse eri raskusastmete vahel hinnaerisuse ja kõik peavad maksma ühe puuga kallimat hinda. (Vanadele klientidele hakkab uus hinnatõus kehtima uuest aastast.) Kui veel aasta eest sai Pihlakodu kaheses toas koha 1290 euro eest, siis see tähendab, et aastaga on tõstnud asutus hinda 53%.