„Jaah, võib olla küll!“ muutub ka isa murelikuks. „Need luusivad viimasel ajal siin ringi, tahavad vägisi meie lapsi Lihulasse viia.“