Tegemist on ühe varjatuma kuriteoliigiga, kus väärkohtleja võib olla ka teine laps, ühtlasi võib noor seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langeda kodus, teo võib toime panna mõne lähedase sõber või ka võõras.