Samas meenus oluline tähelepanek: „Heaks lapsevanemaks olemine ei piirdu sellega, kuidas sa lapsega ümber käid. Tähtis on ka see, kuidas sa iseenda kui lapsevanema eest hoolitsed.“ Üsna pea jõudis mõttekäik selleni, kui tänulik saan olla, et minu elukaaslane ja vanemad saavad ning on võtnud meie koduse igapäevaelu, sh lastega toimetamise sageli enda kanda ning minul on võimalus täita enda unistusi ning püüelda kahe väikelapse kõrvalt ka tööalasele eneseteostusele.