Elusa ja elutu piir on meie tavaarusaamises väga konkreetne: on elusolendid ning on eluta asjad. Erinevus nende vahel on selge. Või kas ikka on?