Demokraatia on selle tänapäevases tähenduses loomu poolest liberaalne. Ei saa ju täna pidada demokraatiaks näiteks naiste valimisõiguste puudumist või LGBT+ kogukonna pidamist alaminimesteks, kellel ei pea olema samad õigused, mis „normaalsetel“ inimestel. Samuti ei saa pidada õiglaseks ainult või valdavalt enamuse tahtele ja õigusele toetuvat demokraatiat, mis vähemuste ja nõrgemate vajaduste ja huvidega vaevalt arvestab.

Mida me näeme demokraatlikus läänes? Igal pool vohab trumpist, rohkem või vähem populistlik ja äärmuslik parempoolsus. Ka äärmusvasakpoolsus pole veel kuhugi kadunud. Läänelikud ühiskonnad lõhestuvad. Äärmuspopulistide toetajad võõranduvad pea täielikult peavoolust ja mullistuvad oma „alternatiivsetes“ infokanalites, mis esitavad oma tõdesid ja fakte, millel pole reeglina reaalsuse ja teadusega midagi pistmist.