„Selleks, et valitsussektori nominaalne eelarvepuudujääk ei ületaks kolm protsenti SKPst ka edaspidi, tuleks rahandusministeeriumi prognoosi järgi aastatel 2025‒2027 eelarvepositsiooni täiendavalt parandada ligikaudu 500‒700 miljoni euro võrra aastas,“ märkis eelarvenõukogu. Selle lause võiks lugeja välja kannatada, sest parandamine tähendab hetkel nii maksutõuse kui ka kärpimist.