Kes satub Eestis või kaugemal ajalooarhiivi, võib oma vaimusilmanurgast näha Aadu Musta (1951–2023) lehitsemas vanaaegseid ürikuid, sest võimatu on kujutleda mõnd tõsist mäluasutust ilma meie ajaloouurimise raudvarata.