Peaministri 2023. aasta mõjudel on mitu ringi ja lainetust. Varasügiseni oli ta välispoliitikas hinnatud ja arvestatud. Ta võttis sõna ja ta sõna levis, ta sõnad ja teod olid omavahel vastavuses, ta innustas NATO ja läänemaailma liidreid Vene-suunal sihikindlusele ning aitas nende naiivseid silmi avada.