On täiesti elementaarne, et riigi mõjukaim inimene on peaminister – ja tema järel ülejäänud valitsus. Teisiti on see üksnes revolutsioonipäevil, kui tänavatel õitseb anarhia (ajutine valitsus 1917. aasta Petrogradis) või okupatsiooni tingimustes. (Nõukogude ajal, eriti Stalini päevil, juhiti Eesti NSV-d ikkagi Moskvast, kohalike ülemuste võim oli üsna illusoorne.)