Jakob Hurda sõnastuses (1864): „võõra keele suguharu nimed peavad nõnda kirjutatama, kuida nime kandjad ja nende suguharu pruugiks võtnud ja ei pea kirjutamise viisi mitte muudetama, olgu nimi Vene-, Prantsus-, Inglis-, Saksa- ehk Soome viisil kirjutatud, et segadust ei tõuse ja lugeja kahe-vahele ei jää, keda nimi tähendab.“ Kohanimed jäid tollal veel kõikuma kahe viisi, originaali säilitamise ja mugandamise vahel, ent 1911. a keelekonverentsil otsustati needki samale põhimõttele allutada.