Statistika seda paraku ei kinnita ega inimeste tunnetuse uurimine ammugi. Ei meil, ei mujal. Eile „tähistas“ ÜRO naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeva, mida Tallinnas markeerisid tuledes oranžiks värvunud hooned ja märgid teadjate rinnas.