Tahes-tahtmata tuleb meelde 34 aastat tagasi sündinud kõlakas: „Malta on uus Jalta.“ Teadagi, et Jaltas leppisid (Ukrainalt 2014. aastal vallutatud territooriumil) Stalin, Roosevelt ja Churchill 1945. aastal kokku sõjajärgsetes territoriaalmuutustes ja mõjusfäärides. Maltal aga oli 3.-4. detsembril 1989 USA uue presidendi George W. Bushi ja NLKP peasekretäri Mihhail Gorbatšovi esimene silmast silma kohtumine pärast Berliini müüri langemist.