EPIKoja ettepanekute üheks osaks oli ka eeldus, et riigil on registrite andmete põhjal võimalik saada informatsiooni mootorsõidukite omanike, puudega inimeste, puude raskusastmete ja puude liigi ning ka perekondlike ja juriidiliste seoste kohta (abikaasa, lapsevanem, eestkostja).