Toidukaartide ideed kiidavad nii kohalikud omavalitsused (KOV) kui ka abisaajad ühest suust, kuid praktikas võib toidukaartidele üleminek olla maapiirkondade abisaajaile keeruline.