Mootorsõidukimaksul keskkonnamaksuna on oma selge mõte olemas ja põhimõte, et kes rohkem saastab, see rohkem maksab, on igati mõistlik. Paraku pole tänasel mootorsõidukimaksu eelnõul selle põhimõttega suurt midagi ühist, soovitakse maksustada ka nullemissiooniga sõidukeid ja vanematele ning saastavamatele sõidukitele tehakse maksusoodustusi.