Sõnumeid, mis kutsuks üles sõjategevust lõpetama ja pidama Venemaaga, läbirääkimistel ei esitatud. Kui mõnel lääneriigi ametnikul on selline nägemus olemas, siis ametlikele kohtumisetele ei näi see olevat jõudnud, vaid piirdutud on anonüümsete lugudega lääne meedias.