Endiselt on puudus laskemoonast ning nii Ukraina kui ka Venemaa valmistuvad pigem kevadeks, kui maastik on taas läbitav ning Ukraina on loodetavasti saanud vähemalt eskadrilli võrra hävitajaid ning kaugmaarakette selleks ajaks, kui Venemaa presidendivalimiste järel peaks algama Venemaa teine mobilisatsiooni laine peale. See kohtaks küll veelgi suuremat elanike pahameelt, kuid peale uut Putini „legitimeerimist“ niinimetatud presidendivalimistel on oodata repressioonide edasist suurenemist ning pahameel surutakse tõenäoliselt veelgi rohkem alla.