Kord tuntud kui Lähis-Ida Šveits[1], elab üle 80% Liibanoni elanikkonnast täna allpool ametlikku vaesuspiiri.[2] Aastaid kestnud poliitilise ebastabiilsuse, oskamatu juhtimise ja korruptsiooni tulemusena kasvas riigis 1990. aastal lõppenud kodusõja järgselt laenukoormus kolossaalseks. Uutest laenudest maksti tagasi vanu, kuni lõpuks sellest enam ei piisanud.