Toona olid meie teadmised viiruse ja selle leviku kohta napid. Viirus oli pidevas muutumises, haiglad ja meditsiinisüsteem tervikuna olid üleilmselt väga suure pinge all. Piirangud tõid lõppkokkuvõttes kaasa kohtuvaidlused.

Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud COVID-19 piirangute kohta on üle 50 kaebuse. Neist osad, ühetaolise sisuga kohtuasjad, on liidetud teisi ministeeriume puudutavatega kokku. Nõndamoodi liidetult on sotsiaalministeeriumi vastutada olnud 45 kohtuasja menetlus. Kaebuste sisud on olnud erinevad, näiteks nii maski kandmise nõude kui koroonapassi esitamise kohustuse õigusvastasuse tuvastamine.