Võib öelda, et sellised dokumendid ei ole Venemaal kõige tugevama salastatuse tasemega, aga on samas ka piisavalt sensitiivsed, et neid pigem ei soovita avalikustada. Dokument on pigem nägemus kõikvõimalikest toimivatest meetmetest, mida oleks soovitav kasutada, kuid vähemalt osaliselt on kirjeldatud tegevusi ka ellu viidud või üritatud ellu viia. Tegemist on väga eheda lugemisega selle kohta, milline on Venemaa ametnike nägemus Euroopas toimivate protsesside kohta.

Laiemas plaanis on Venemaa põhjendatult veendunud, et migratsioonihirm toimib vähemasti alates 2015. aastast olulise poliitiliste protsesside mõjutajana ning Venemaa eesmärkidele soodsas