Kuigi oma sisult on üks avalik-õiguslik raadiokanal ning erakapitalil tegutsev kultuuriklubi kaks täiesti erinevat asja, juhtis neid õnnetu lõpuga sündmusi üks ja seesama pikaajaline kultuuripoliitiline olukord. Kirjeldaksin seda kui elitaarset, ükskõikset ja pealiskaudset.