Õpetajad on teinud omalt poolt mitu kompromissettepanekut, aga valitsus pole suvatsenud läbirääkimisi niigi tõsiselt võtta, et anda omalt poolt kooskõlastatud sõnumeid. Haridus- ja teadusminister lubas eraldada eelarvest veel täiendavad 8 miljonit õpetajate palkadeks, valitsus seda summat vastavale eelarvereale ei pannud – seega jääb palgaalammäära tõusuks ainult 1,77% ja kõik muu on pettus.