Juba 1971. aasta NLKP 24. kongressil teatas Leonid Brežnev, et tekkinud on uus inimühendus – nõukogude rahvas. Loomulikult pidi nõukogude rahvas rääkima vene keeles, mida peeti teistest NSV Liidu rahvaste keeltest olulisemaks. Vaino ja tema kaaskondlaste jaoks kujunes käsulauaks 1978. aasta 13. oktoobril NSV Liidu ministrite nõukogu salaja vastu võetud määrus „Meetmetest vene keele õppimise ja õpetamise edasiseks täiendamiseks liiduvabariikides“. Eestimaa Kommunistliku Partei keskkomitee kiitis selle heaks 1978. aasta 19. detsembril. Otsuses „Vene keele omandamise ja õpetamise edasisest täiustamisest“ on kirjas, et vene keele kui „sõpruse ja vendluse keele“ vastu tuleb eestlaste hulgas armastust kasvatada, kasvatada selle õppimise vastu huvi ja aidata eelkõige noortel omandada vene keel sõnas ja kirjas. Vene keelt hakati propageerima kui eestlaste tulevast teist emakeelt.