Samas on ühiskonnas mõistetav nii õpetajate puudust, õpetajate järelkasvu kui ka õpetajate hüppeliselt kasvanud töökoormust arvestades nende töötasu. Jah, mitte midagi selles pole uudisväärtuslik. Jah, nüüd lõpuks ometi liigutakse ka päriselt hariduses palga- ja töökoormuse kokkuleppe poole.

Ent mida teevad laua taga lapsevanemad? Eespool nimetasin lisaks poliitilistele kokkulepetele ka lapsevanemaid. Lapsevanemaid puudutab õpetajate palga- ja koormusemure väga otseselt, sest esiteks muretsevad vanemad oma laste õppimise ja oskuste pärast. Algkooli lapsevanemate töö- ja elukorraldust muudab õpetajate võimalik streik päris otseselt. Lisaks võib streik mõjutada ka laste psühhosotsiaalset heaolu ja osades peredes ka seda, kas lapse kõht on tühi või täis.