Toetus tuli mitmetest allikatest - muidugi NATO poolt, olulist rolli mängis Euroopa Liit ning omavoliliselt aitasid kaasa riigid, nagu USA, kes lisas militaarset ja humanitaarabi rohkem, kui juba NATO kaudu Ukrainale panustatud oli. Viimase 21 kuu jooksul on Ukrainale USA poolt saadetud miljardeid dollareid, Council on Foreign Relations (Välissuhehte nõukogu) hinnangul kokku rohkem kui 75 miljardi dollari väärtuses.

Kogu see aeg on aga vabariiklaste erakonnas olnud neid, kes toetavad hoopis Venemaa välispoliitikat, sh rünnakut Ukraina vastu, sest osa erakonnast, kes praegu Kongressis istub, pooldab Vladimir Putinit mitmes asjas. Nad leiavad, et Venemaa president on eelkõige tugev liider, kes toetab riigi sisepoliitikat. Väitetavalt hindab Putin kõrgelt traditsioonilisi perekondlikke väärtusi, näiteks peremudelit, kus mehed on raudselt mehelikud ja naised peavad igal juhul alluma mehele.