• üliõpilased peavad äraelamiseks täiskohaga töötama ning tegelema õppetööga unetundide arvelt;

  • nn „tasuta“ kõrgharidus on toonud kaasa selle, et eestikeelsed õppejõud õpetavad eestikeelseid üliõpilasi inglise keeles;

  • riik ei võta kasutusele meetmeid selleks, et pidurdada toidu- ja esmatarbekaupade hinnatõusu;

  • tööandjatel puudub igasugune kohustus korrigeerida töötasu suurust inflatsiooniga;

  • maksupoliitika on soodne finantseliidile, mitte tavalisele töötajale;

  • keskmist töötasu teenival inimesel on võimatu osta endale kodu;

  • Eesti väiksematesse ja keskmise suurusega linnadesse pole ehitatud aastakümneid ühtegi uut kortermaja ehk noored pered peavad leppima eluga amortiseerunud hruštšovkades või kolima suuremasse linna.