Korralduse üle peetud kohtuvaidlust nimetab Laanet halduspraktika standardküsimuseks. „Advokaat tegi oma tööd ja esitas väite, et riik oleks saanud olla hoolsam, ning kohus nõustus sellega. Taolised kaasused on tavapärased ja kohati lausa rutiinne osa riigi otsustusprotsessis. Sellistel puhkudel on riigikohus pidanud võimalikuks nii uue menetluse läbiviimist kui ka vana menetluse uuendamist,“ selgitas minister Eesti Päevalehele.