Sellel teemal, miks Venemaa lennukitelt lastavaid tiibrakette ei kasuta, oli väga palju arutelusid. Avaldati arvamust, et Venemaal oli kasulikum destabiliseerida Ukraina olukorda varjatud mõjutustegevuse kaudu (näiteks Ukraina veoautode liikumise takistamise mõjul, kus aktsiooni juhtival mehel on seos Poola paremäärmusliku parteiga, kes tunnistab Krimmi Venemaa osana), aga viimased sündmused näitavad, et Ukrainal on järgmisel aastal väga suur lootus saada USA-st abi. USA poolt öeldi otse välja, et