Tegemist on ajakirjaniku arvamuslooga, mis räägib osalemisest isiklikke küsimusi sisaldanud lastetuse teemat käsitlenud uuringus.

Pere Sihtkapitali juhatuse liige Hillar Petersen kaebas pressinõukogule, et tal tekkis kahtlus, et lugu on ilukirjanduslik väljamõeldis, ja ta pöördus toimetuse poole, et artikli asjaolusid selgitada. Kaebaja arvates sisaldab artikkel valet, sest Pere Sihtkapitali lastetuse uuringu sihtrühmaks olid naised, kel pole lapsi. Kaebaja lisas, et artiklis on vale ka väide, et andmeid küsis Tartu ülikool. Kaebaja kinnitusel viidati loos teistelegi küsimustele, mida Pere Sihtkapitali uuringus ei küsitud. Kaebaja väitel võis olla tegu mingi teise uuringuga.

Eesti Päevaleht pressinõukogule oma vastust korduvast küsimisest hoolimata ei andnud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon, ning punkti 3.5, mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul on artiklis Pere Sihtkapitali uuringuga seos loodud, kuigi faktid ja asjaolud ajakirjaniku uuringus osalemist ei kinnita.

Pressinõukogu esimees Merili Nikkolo