Kolmapäeval läbis linnavalitsuse istungi ilma igasuguse avaliku aruteluta järjekordne näide linna ja Keskerakonna tihedatest sidemetest. Nimelt otsustati tõsta märkimisväärselt linna asutuste juhatuste liikmete töötasude ülemmäära.