ESTDEV on oma tõhusust näidanud sellega, et on 2-aastase tegevuse jooksul kaasanud üle 9 miljoni euro välisrahastust oma projektide elluviimisesse. ESTDEV-i 2023. aasta eelarve on 22 miljonit eurot, mis läheb peamiselt Eesti projektide ja initsiatiivide rahastuseks partnerriikides. ESTDEV-i haldus- ja palgakulud on sellest 1,3 miljonit (ca 6%). Ligi kolmandik asutuse tööjõukuludest on kaetud välisdoonorite rahastatud projektidest. Kokku on ESTDEV-is on täna 28 töölepingulist töötajat, kes tegutsevad igapäevaselt selle nimel, et leida Eesti välispoliitiliste eesmärkide saavutamist toetavaid projekte.