Vaimse tervise esmaabi, enesejuhtimine, kriitiline mõtlemine, argumenteerimine, rahatarkus - kõik need on 21. sajandi oskused, mis vajaks eraldiseisvaid kursuseid, kui tahame anda noorele koolist kaasa ka tulevikus toimiva tööriistakasti. Aega või kooli keeles rääkides kursuseid on aga alati piiratult.

Kas eelneva nimekirjaga võrreldes on selleks ka usundiõpetus, ma ei tea - selleks ongi eksperdid, kelle teadmistele ja kogemustele saame tugineda, et kaaluda õppesisu mahtu ja vajalikkust. Rahvahääletus kinnitaks paremal juhul vaid fakti, et leidub inimesi, kes toetavad usundiõpetuse positiivset väärtust kooliprogrammis.