„Tokiga ajasin kopra välja. Isa lõi ta maha ja sõime ära,“ selgitas Ingmar. Kohtunik oli temalt äsja küsinud, mis küll viis sellise teoni.