Muu hulgas lubavad ligi 200 allakirjutanud riiki, et 2030. aastaks kasvab üleilmne taastuvenergia maht kolm korda ja kiirendatakse kõigi söel töötavate elektrijaamade varustamist CO₂ püüdmise seadmetega. Esitatud on säästvate tehnoloogiate nimekiri, sealhulgas tuuma- ja vesinikuenergia ning CO₂ sidumise ja püüdmise meetodid. Samuti mainitakse 2015. aastal Pariisis kokku lepitud eesmärki vältida keskmise temperatuuri kasvu üle 1,5 kraadi võrra tööstusajastueelsest „algtasemest“. Praeguseks on see kasv jõudnud 1,2 kraadini ja läheneb tase, kus kliimamuutuse mõjud hakkavad teadlaste sõnul veelgi katastroofilisemate tagajärgedega võimenduma. Väiksemate riikide rühmade ühisavaldustes anti eraldi lubadusi suurendada tuumaenergiat ja vähendada metaaniheidet.