Loete õigesti – kõik ettevõtetevahelised arveldused tuleb teha 30 päevaga! Maksereegel kehtib nii asjade ostmise kui ka teenuste osutamise korral. Erand on tarbijalepingud, kindlustusvaldkond jmt.