Ühiselt pinnalt võrsunud ja üheskoos esitatud petitsioon oleks suurendanud algatuse vastu usaldust. Täna aga räägivad mitmed kriitikud kirikule jüngrite värbamisest, millel ma pikaajalise õpetajana võin kinnitada, pole alust.

Teiseks, ettepanek usundiõpetuse sisseviimisest peaks olema täpsemalt kirjeldatud. Umbmäärane nõue õppeaine kohustuslikuna sisse viia ei vasta küsimusele, kas tahetakse juurde tuua lisaks üks kohustuslik õppeaine, vähendada mõne praeguse õppeaine tunde või muuta mõni praegu kohustuslik õppeaine valikaineks. Praegune petitsioon on mugav, hariduse reaalsus esitab aga teravaid küsimusi ning nende küsimuste eest ei tohi põgeneda.