R2 ei võistleb reklaamiturul kuulajanumbrite pärast. ERR juhatuse esimees Erik Roose kinnitab: „ERR on avalik-õiguslik organisatsioon, ärilisi eesmärke meil tõepoolest pole.“ Mis on siis algpõhjus, miks maksumaksja seda meediakanalit rahastab?

Vaatan lootusrikkalt „ERR arengukava 2024–2027“ poole. See on üsna üldsõnaline dokument, kus iga kanali jaoks napp lehekülg: „R2 on Eesti kõige olulisem platvorm noorte ja andekate artistide arenguks. /…/ See on uue muusika kvaliteedifilter, kuulajate muusikalise silmaringi laiendaja ning maitse arendaja.“

Tiina Kaalep täpsustab: „Raadio 2 on see värav, mille kaudu ootame noort kuulajat oma kuulajate hulka.“ Kui noor see kuulaja on, jääb veidi ebaselgeks. Arengukava mainib alla 40-aastaseid, Kaalep räägib 14–24-, Margus Kamlat 25–45-aastastest.