Kolmapäeval teatas Vene valitsuse tolli- ja tariifikomisjon, et munadelt kogutud tollimakse hakatakse ajutiselt importijatele tagasi maksma. Meede puudutab umbes 1,2 miljardit muna ja kehtib 1. jaanuarist 30. juunini. Hüvitise saamiseks peab sissevedaja näitama, millistel eesmärkidel kaupa imporditakse. „Otsus aitab stabiliseerida siseriiklikku munaturgu ja tagada varustuskindluse,“ märkis põllumajandusministeerium.