Alguseks kinnitus, et Venemaa eesmärgiks on oma suveräniteedi tugevdamine – kena sõna, mille kordamine võtab nagu ära vajaduse lisada, et miks siis see suveräänne riik ei-tea-juba-mitmendat-korda teistele suveräänsetele riikidele kallale läheb ja sõda peab. Seejärel kuulutas ta saavutusteks (1) ühiskonna konsolideerumise, (2) finants-majandusliku süsteemi vastupidavuse ja (3) kaitsevõime ja julgeolekuorganite võimsuste kasvu.