Veel 2008. aastal opositsioonis olles kritiseeris ta teravalt Venemaa kallaletungi Gruusiale, nimetades seda puhta jõupoliitika imperialistlikuks sammuks. Kaks aastat hiljem hakkas ta võtma kurssi lähematele suhetele Venemaaga.